Contoh Soal Sejarah Kelas X Semester 1 dan Kunci Jawabannya ~ Pilihan Ganda 4

Melanjutkan Contoh Soal Sejarah Kelas X Semester 1 dan Kunci Jawabannya ~ Pilihan Ganda 3 dalam bentuk PG/Pilihan Ganda bagian ketiga (soal nomor 21-30), materi keempat, merupakan soal sejarah peminatan Kurikulum 2013 (K13), yang berisikan materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu tentang: Sejarah sebagai Ilmu

Berikut di bawah ini, contoh soal sejarah kelas x Kurikulum 2013 semester ganjil beserta jawabannya bagian kedua, soal dimulai dari nomor 31 sampai dengan 40.

31. History is a science, no less and no more merupakan pendapat yang dikemukakan oleh....
a. J.B. Burry
b. Nugroho Notosusanto
c. E.H. Carr
d. C.P. Hill
e. Sartono Kartodirdjo
Jawaban: a

32. Dengan mempelajari kisah-kisah sejarah di tempat yang jauh di negara-negara lain seolah-olah kita bertamasya, yang ini merupakan kegunaan sejarah dalam segi memberi.....
a. pelajaran
b. ilham
c. pengajaran
d. hiburan
e. pendidikan
Jawaban: d

33. Sejarah sebagai peristiwa juga disebut sejarah....
a. objektif
b. subjektif
c. berulang
d. sebagai kisah
e. cerita
Jawaban: a

34. Sejarah menginformasikan pengetahuan disebut kegunaan sejarah sebagai....
a. edukatif
b. ilham
c. rekreatif
d. instruktif
e. intrinsik
Jawaban: a

35. Kegunaan dari dalam yang nampak terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejahteraan adalah fungsi.....
a. ekstrinsik
b. intrinsik
c. objektif
d. sistematis
e. edukatif
Jawaban: b

36. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan, yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan pernyataan tersebut dikemukakan oleh....
a. J.B. Burry
b. York Powell
c. R.Moh. Ali
d. Moh. Yamin
e. Kuntowijoyo
Jawaban: d

37. Ilmu sejarah berkembang sejalan dengan....
a. pengetahuan umum
b. perkembangan ilmu dan sains lainnya
c. perkembangan iptek
d. perkembangan kehidupan manusia
e. perkembangan sejarah
Jawaban: d

38. Berikut ini yang bukan termasuk syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat-syarat ilmiah adalah....
a. ada objek masalahnya
b. memiliki metode
c. tersusun secara sistematis
d. menggunakan pemikiran yang rasional
e. bersifat terbuka
Jawaban: e

39. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena....
a. sejarah memiliki syarat-syarat ilmu
b. sejarah memiliki cerita
c. sejarah mengisahkan kehidupan masa lampau
d. sejarah mengisahkan kehidupan masa kini
e. sejarah mengisahkan kehidupan masa yang akan datang
Jawaban: a

40. Salah satu fungsi sejarah yang paling utama adalah sebagai media untuk mengetahui masa lampau dan sebagai ilmu. Hal ini merupakan fungsi sejarah secara....
a. umum
b. keseluruhan
c. intrinsik
d. ekstrinsik
e. pendidikan
Jawaban: d

ARTIKEL TERKAIT :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel